{ เว็บบลอกสนับสนุนการเรียนรู้วิชา ARTD3302 การออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยนางสาวนันท์นภัส สมพุ่มพุฒของท่าน ผศ.ประชิด ทิณบุตร }


วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 9 - (20.10.2014)


เริ่มทำงานวิจัย ศึกษา Proposal เพิ่มเติมได้ที่ issuu ของท่านผศ.ประชิด ทิณบุตร (ซึ่งคีย์เวิร์ดในการเสิร์จคือ คำว่า วิสาหกิจชุมชน หรือ โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
นอกจากนั้นยังมีเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และที่ Art Thesis สาขาวิชาศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โดยในการทำนั้น ต้องมีแหล่งเอกสารอ้างอิง 10 แหล่งด้วยกัน

ให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มเรียน จนกระทั่งถึง Midterm สามารถติชมท่านอาจารย์ผู้สอนได้ตามความเป็นจริง โดยดิฉันได้มีการนำเสนอลงบลอกแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2014  


HOMEWORK
งานต่อจาก Midterm คือ ศึกษาผลิตภัณฑ์ตัวเดิมเพื่อเป็นคู่แข่ง ว่ามันสามารถนำไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้าง โดยยึดจากส่วนผสมหลัก

สรุปผลการเรียนครั้งที่ 8 - (13.10.2014) - Midterm


ผลงานที่ดับกลิ่นสมุนไพร 'บ้านคลองมอญ' กลิ่นมะกรูด 
จัดแสดงผลงานทั้งหมดที่ทำมาตลอดทั้งเทอม
รายละเอียดผลงาน สามารถเข้าชมได้ที่ ส.1 / ส.2 / ส.3